မူပိုင်ခွင့်

ရှမ်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (ရှမ်းအရှေ့)ရှမ်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (ရှမ်းအရှေ့)

ဤဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းပိုသိရန် sainmarnaung.san@gmail.com အား အီးမေးလ်ပို့ပေးပါ

အခြားမှတ်ချက်မရှိပါက ရှမ်းနှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် (ရှမ်းအရှေ့) မှာ မူပိုင်ခွင့် ရှိသည်။

မျှဝေ